Till innehållet

Medlemsvillkor

Så fungerar digitalaforetag.se.

Digitalaforetag.se (Tjänsten) är en prenumerationstjänst som innehåller korta instruktionsfilmer och webbinarium som hjälper dig att komma igång att digitalisera ditt företag.

Genom att skicka in dina kontaktuppgifter via något av formulären på sidan "Bli medlem" förbinder du dig till prenumeration av digitalaforetag.se på minst en månad. Prenumerationen fortlöper därefter till dess att den sägs upp. Uppsägning görs via Min profil i inloggat läge.

När formuläret skickats in är du inloggad och kan komma igång direkt. Fakturan skickas till den e-postadress du angett.

Digitalaforetag.se är en tjänst som ger dig tillgång till det material som vid var tid finns tillgängligt på webbplatsen. Dessa medlemsvillkor utgör ett avtal mellan dig och Lexicon och reglerar användningen av Tjänsten. För att få tillgång till Tjänsten krävs att du accepterar dessa medlemsvillkor.

Registrering av konto

För att ta del av innehållet i Tjänsten måste du ha ett användarkonto. Du ansvarar för att du lämnar korrekta uppgifter om dig själv samt att ingen annan får tillgång till dina inloggningsuppgifter eller ditt lösenord.

Ändring av pris eller villkor för Tjänsten

Lexicon förbehåller rätten att ändra priser eller villkor för Tjänsten inklusive dessa användarvillkor, även under eventuell kampanjperiod, för det fall det är nödvändigt på grund av väsentliga förändringar i omständigheter, förändringar i Tjänstens produktions-, anskaffnings- eller övriga kostnader eller på grund av annat godtagbart skäl. Ändrade villkor ska meddelas via mejl eller ett meddelande på Tjänstens webbplats. Ändringen blir gällande för dig i samband med att du loggar in på Tjänsten. Ändringar som är till uppenbar fördel för dig som användare behöver inte meddelas dig och börjar gälla omedelbart.

Uppsägning

Om du bryter mot medlemsvillkoren har Lexicon rätt att omedelbart stänga av dig från Tjänsten och därmed stänga av dig från möjligheten att tillgodogöra dig Tjänsten. Ett brott mot medlemsvillkoren kan också medföra att du blir skadeståndsskyldig. Utöver vad som anges ovan, har Lexicon rätt säga upp vårt avtal med dig med omedelbar verkan om Lexicon (i) beslutar att stänga Tjänsten helt eller delvis, (ii) beslutar att väsentligen förändra Tjänsten och/eller innehåll eller (iii) har annan skälig anledning att säga upp avtalet. Uppsägning av avtalet från Lexicon sida kan ske via e-post, telefon eller information på webbplatsen.

Våra åtaganden, rättigheter m.m.

Lexicon tillhandahåller Tjänsten i befintligt skick. Användaren är införstådd med att innehållet och utbudet i Tjänsten och Tjänstens funktioner kan ändras när som helst, utan någon förvarning. Vi strävar efter att erbjuda våra användare ett så brett utbud som möjligt men garanterar inte att det du efterfrågar finns tillgängliga vid varje tidpunkt, då innehållet uppdateras löpande.

Tjänsten finns tillgänglig dygnet runt. Lexicon ger dock inga garantier för att Tjänsten alltid är fri från fel eller avbrott. Lexicon ansvarar inte för att du inte kan ta del av Tjänsten på grund av omständigheter som ligger utanför vår kontroll (t.ex. på grund av överbelastning, nätverks- och/eller andra kommunikationsfel eller felhantering av dig som användare eller fel i din utrustning). Om brister eller avbrott i Tjänsten uppstår ska Lexicon ges möjlighet att rätta till dessa utan att avtalsbrott ska anses föreligga. Lexicon har också rätt att, i rimlig omfattning, stänga av Tjänsten för till exempel uppgraderingar och service.
Lexicon ansvar för skada, oavsett vilken rättslig grund ett anspråk grundar sig på, orsakad av brott mot väsentliga bestämmelser i dessa avtalsvillkor, ska för det fall den är orsakad av ringa försumlighet vara begränsad till den totala summan av förutsebara skador som är typiska vid denna typ av avtal. Allt ytterligare ansvar vid ringa försummelse ska vara exkluderat. Väsentliga bestämmelser i dessa avtalsvillkor är bestämmelser vars fullgörande är väsentliga för att avtalet ska fullföljas på ett korrekt sätt och vars uppfyllande en användare normalt kan förlita sig på. Ovan skadebegränsning är inte tillämplig vid tvingande skadeståndsansvar enligt lagstiftning och för det fall personskador orsakats av försumlighet. Lexicon äger rätt att helt eller delvis till annan överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet.

Upphovsrätt

All kopiering och otillbörlig vidarespridning av innehåll på Tjänsten är förbjuden.

Digitala företag använder kakor (cookies) för att förbättra användbarheten på våra webbplatser och för att tillhandahålla våra tjänster.
Läs mer om cookies och hur du hanterar dem.