Till innehållet

Tillgänglighet för digitalaforetag.se

Lexicon står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur digitalaforetag.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från digitalaforetag.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på digitalaforetag@lexicon.se.

Svarstiden är normalt 5 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, mejla oss på digitalaforetag@lexicon.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du göra en anmälan. Anmälan till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Vi arbetar hela tiden för att ha en bra digital tillgänglighet på vår webbplats. Vårt mål är att all information och alla tjänster på webbplatsen ska kunna användas av alla, oavsett personliga eller tekniska förutsättningar.

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Listningar med träningspass och avdelningar länkar in olika innehåll med samma textalternativ.
  • De inspelade webbinarium som finns webbplatsen är inte undertextade eller har transkribering.
  • Det kompletterande extramaterial, som finns på vissa träningspass, i form av lathundar i pdf-dokument är inte tillgänglighetsanpassade.

Vi arbetar fortlöpande med att åtgärda bristerna ovan och göra webbplatsens innehåll tillgängligt.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av digitalaforetag.se med hjälp av granskningsverktyget Siteimprove.

Senaste bedömningen gjordes den 2021-12-15.

Granskningsmetod: Siteimprove

Granskningsrapport från Siteimprove (PDF, 1,37 MB)

Fördelning av Accessibility-poäng (PDF 0,2 MB)

Webbplatsen publicerades 2021-11-30.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2021-12-15.

Digitala företag använder kakor (cookies) för att förbättra användbarheten på våra webbplatser och för att tillhandahålla våra tjänster.
Läs mer om cookies och hur du hanterar dem.